Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: Σταματελάτος Κωνσταντίνος

ΑΦΜ: 035661940

ΔΟΥ: Καλλιθέας

Έδρα: Ρήγα Φεραίου 68 & Αγίων Πάντων 73, Καλλιθέα, 17672

Αριθμός ΓΕΜΗ: 056280409000