Επωνυμία: Σταματελάτος Κωνσταντίνος

ΑΦΜ: 035661940

ΔΟΥ: Ε Πειραιά

Έδρα: Βαλερίου Στάη 35, Πειραιάς 18542 (Αποθήκη)

Αριθμός ΓΕΜΗ: 056280409000